סגור לתוכנית הבאה

תוכנית דירה טיפוסית

4 חדרים

08

בניין 4 דירה 19 | דירה טיפוסית - 4 חדרים | 98 מ“ר + 20 מ“ר מרפסת

08