סגור לתוכנית הבאה

תוכנית דירה טיפוסית

4 חדרים

07

בניין 4 דירה 18 | דירה טיפוסית - 4 חדרים | 100 מ“ר + 15 מ“ר מרפסת

07