סגור לתוכנית הבאה

תוכנית פנטהאוז

5 חדרים

05

בניין 2 דירה 21 | פנטהאוז - 5 חדרים | 130 מ“ר + 52 מ“ר מרפסת

05