סגור לתוכנית הבאה

תוכנית דירה טיפוסית

4 חדרים

03

בניין 2 דירה 19 | דירה טיפוסית - 4 חדרים | 102 מ“ר + 19 מ“ר מרפסת

03