סגור לתוכנית הבאה

פנטהאוז

5 חדרים

9

בניין 14 דירה 20 | פנטהאוז 5 חדרים | 160 מ“ר + 46 מ“ר מרפסת

09