סגור לתוכנית הבאה

דירה טיפוסית

4 חדרים

8

בניין 14 דירה 19 | דירה טיפוסית 4 חדרים | 110 מ“ר + 11 מ“ר מרפסת

08