סגור לתוכנית הבאה

דירה טיפוסית

4 חדרים

7

בניין 14 דירה 18 | דירה טיפוסית 4 חדרים | 116 מ“ר + 11 מ“ר מרפסת

07