סגור לתוכנית הבאה

פנטהאוז

6 חדרים

5

בניין 12 דירה 22 | פנטהאוז 6 חדרים | 198 מ“ר + 116 מ“ר מרפסת

05