סגור לתוכנית הבאה

תוכנית דירה טיפוסית

4 חדרים

02

בניין 2 דירה 18 | דירה טיפוסית - 4 חדרים | 101 מ“ר + 14 מ“ר מרפסת

02