סגור לתוכנית הבאה

פנטהאוז

5 חדרים

4

בניין 12 דירה 21 | פנטהאוז 5 חדרים | 158 מ“ר + 36 מ“ר מרפסת

04