סגור לתוכנית הבאה

פנטהאוז

5 חדרים

3

בניין 12 דירה 20 | פנטהאוז 5 חדרים | 153 מ“ר + 49 מ“ר מרפסת

03