סגור לתוכנית הבאה

דירה טיפוסית

4 חדרים

1

בניין 12 דירה 18 | דירה טיפוסית 4 חדרים | 116 מ“ר + 14 מ“ר מרפסת

01