סגור לתוכנית הבאה

תוכנית דירה

5 חדרים

11

בניין 6 דירה 17 | דירה טיפוסית - 5 חדרים | 116 מ“ר + 12 מ“ר מרפסת

11